Muzyka nie wyklucza

Nowy projekt!

Od czerwca Music and Therapy przy współpracy z zespołem Kardamon Trio w składzie:

obój – Katarzyna Enriquez-Nej
altówka – Katarzyna Średzińska
harfa – Agata Fandri

rusza ze specjalnym projektem “Muzyka nie wyklucza” w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura- Interwencje 2021, który jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Projekt będzie realizowany na terenie Mazowsza – w małych i średnich miejscowościach regionu (w tym miejscach oddalonych od liczących się centrów kulturowych) oraz w Warszawie. Poza współpracą z Ośrodkami Kultury została podjęta współpraca
z placówkami, do których uczęszczają lub w których przebywają osoby szczególnie narażone na odosobnienie, osamotnienie czy wykluczenie kulturowe – Domami Pomocy Społecznej, oddziałami psychiatrycznymi dziennymi i całodobowymi, szkołami specjalnymi.
Zespół Kardamon Trio wykonywać będzie m. in. utwory specjalnie zaaranżowane na ten skład przez Mateusza Fandri, np. „Karnawał Zwierząt” C.Saint-Saënsa.